تلفن تماس : 26322465 021 – 7647639 0912

تهران , سعید آباد شهریار , کارخانه احمد اباد مستوفی

لوگوی سایت کالای ساختمانی

تماس با ما

تلفن تماس

09127647638
02126322465

شبکه اجتماعی

INSTAGRAM
TELEGRAM

ایمیل

naeinistone@yahoo.com info@kalayesakhtemani.ir

آدرس دفتر

انبار ۲ تهران سعید آباد شهریار
کارخانه احمد اباد مستوفی

فروشگاه
متن راهنمای خود را در اینجا اضافه کنید